مسابقه نوروزی مانا

چقدر مانا را میشناسی؟


سوال مسابقه:

نحوه شرکت در مسابقه:

برای شرکت در مسابقه بزرگ نوروزی مانا فقط
کافیه پاسخ سوال بالا را
به شماره 218394 پیامک کنید

مهلت شرکت در مسابقه تا 13 فروردین

اسامی برندگان در تاریخ 20 فروردین
از طریق وب سایت رسمی مانا اعلام خواهد شد