برای اولین بار آشپزی عجولانه می‌تواند خوش‌ثمر باشد. زمانی که حتی وقت سر خاراندن هم نداری می‌توانی از غذایت لذت ببری و پاستایی با طعم دلخواه خود را تنها در بیست دقیقه آماده کنی و طعمی باورنکردنی را تجربه کنی
پاستاهای نیمه آماده مانا کمک به صرفه‌جویی در زمان با حفظ کیفیت.

ماکارونی رشته ای 1/2 مانا