محصولات بن ساله - اسپاگتی

 • Bonsale-Sp-500G-1.2

  اسپاگتی 1.2

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-sp-500G-1.4

  اسپاگتی 1.4

  وزن : 500 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-sp-700G-1.2

  اسپاگتی 1.2

  وزن : 700 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-sp-700G-1.4

  اسپاگتی 1.4

  وزن : 700 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

 • Bonsale-sp-700G-1.6

  اسپاگتی 1.6

  وزن : 700 گرم

  زمان پخت : 10 دقیقه

مواد تشکیل دهنده و جدول ارزش غذایی اسپاگتی

ارزش های تغذیه ای واحد اندازه گیری در هر 100 گرم
انرژی کیلو کالری 342.5
پروتئین گرم 11.5
کربوهیدرات گرم 74.10
آهن (Fe) ppm 3.7
چربی کل گرم 1.11
چربی اشباع میلی گرم 0.3
نمک میلی گرم 0.25
سدیم میلی گرم 0.1
قندکل میلی گرم 4.5
اسید های چرب ترانس میلی گرم N.D