پاستا‌های کوچک با طرح‌های مختلف. چه چیزی می‌تواند جذاب‌تر باشد؟
ظرفی پر از پروانه‌ها و گوش ماهی‌ها و دکمه‌ها و پیچش‌های کوچکی که لذت پخت پاستا را برایت چند برابر می‌کند. رقص و پایکوبیشان در آب دیدنی است و با پخش شدن بوی خوشش در فضا تو را بی‌صبرانه برای آماده شدنشان بی‌تاب می‌کنند.

ماکارونی فرمی مانا