خط مشی مانا

گروه صنایع غذایی مانا، با بیش از سی سال سابقه، یکی از معتبرترین سازمان های تولید انواع ماکارونی، لازانیا و آرد گندم در ایران می باشد. این گروه در راستای تحقق چشم انداز تعیین شده ی خود و با پیاده  سازی، برقراری و حفظ نظام مدیریت یکپارچه کیفیت و ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استانداردهای بین المللی 2008 : 9001 ISO و 2005 : 22000 ISO، خود را متعهد به تبعیت از کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی و الزامات توافق شده با مشتریان در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات دانسته و ضمن برآورده نمودن نیازهای مشتریان با مجموعه متنوعی از محصولات که لذت و کیفیت را همراه با اطمینان از سلامت برای آنها به همراه دارد به دنبال ایجاد ارزشی ماندگار، جهت افزایش میزان رضایت مندی مشتریان می   باشد که این امر با سرلوحه قرار دادن اهداف عالیه زیر محقق می  گردد:


1. ارتقاء سطح کیفی و تحقق همیشگی ایمنی محصولات؛
2. حفظ و ارتقاء فروش در بازارهای هدف؛
3. افزایش بهره وری منابع انسانی و زیر ساخت ها؛
4. افزایش میزان رضایت مندی مشتریان و ذینفعان؛


لازم به ذکر است که مطابق با خواسته های ذینفعان و شرایط بازار و به منظور پشتیبانی از رئوس این خط مشی، اهداف سازمانی تعیین گردیده و فعالیت های سازمانی مرتبط، طراحی و به اجرا گذاشته می  شوند.


ما کارکنان صنایع غذایی مانا بر این باوریم که تحقق اهداف سازمانی در سایه برقراری ارتباطات مؤثر برون و درون سازمانی، مشارکت گروهی کارکنان توأم با نظم و انضباط میسر خواهد بود.


اینجانب تعهد خود را در برقراری و نگهداری نظام مدیریت یکپارچه اعلام داشته و به جهت دستیابی به بهبود مستمر و اثربخشی سیستم، ضمن تأمین کلیه منابع لازم، بر عملکرد آن نیز نظارت دقیق خواهم داشت.


از کلیه همکاران می خواهم نسبت به درک، برقراری و اجرای اصول این خط مشی کوشا بوده و یاریگر اینجانب در تحقق اهداف فوق باشند.